Tagged: Maja

Inuyasha – Ep 4

  Tập 4: Yêu quái điều khiển tóc. Tập này hai anh chị đã đờ kình nhau hơn. Tập sau...

Inuyasha – Ep 3

Tập 3: Rơi xuống giếng và quay trở về! Torrent | Google | Mega

Inuyasha – Ep 2

  Tâp 2: Những kẻ săn đuổi ngọc tứ hồn. Torrent | Google | Mega

Inuyasha – Ep 1

Tiếng anh: InuYasha Tên khác: InuYasha Tiếng nhật: 犬夜叉 Tiếng việt: Khuyển dạ xoa Loại: TV Số tập: 167 Công...