Tagged: Drama

[11/11] Iguana no Musume (1996)

Nếu như bạn là người thích suy tưởng, bộ phim này có thể sẽ thỏa mãn cái thú nghiền ngẫm của bạn, bởi nó mở ra nhiều khoảng trống để người xem có thể lấp đầy.

[Special Drama] Ubasute (2014)

Vì sao đôi mắt con người được đặt ở phía trước? Đó là bởi thượng đế muốn con người luôn hướng về phía trước (Doraemon).