Love is Hen

Free!: Eternal Summer OVA

Haruka, Rei, Makoto và Nagisa đến trường của Rin và Sousuke để xem lễ hội. Ở đó, họ đã cùng nhau...