Love is Hen

Inuyasha – Ep 17

  Tập 17: Mực nguyền rủa của hoạ sĩ Địa Ngục. Torrent | Google | Mega

Inuyasha – Ep 16

Tập 16: Cánh tay bí ẩn của thầy tu đa tình, Miroku. Torrent | Google | Mega